Invigningstal av Sten Rigedahl


Det sägs att ingen kan besegra tiden.


Men det är vad vi gör här idag. Besegrar tiden. Mannen som vi ser här

framför oss, Fale den unge, har fått liv igen i forma av detta konstverk

av Medelpads sonen Lars Widenfalk. Fale den unges gravsten finns där uppe

i den nya kyrkan, fäst på dess vapenhus vägg. Riddarens borg som tyvärr

revs 1846 låg alldeles intill nuvarande kyrka. Fale den unges farfar stred

med Erik den Helige och biskop Henrik och bragte  Finland som en del av

riket för 700 år. Brödraskapet varade från år 1156 till  1809.


Fale den unge ”tjänte smådräng”, som det hette då, hos Erik den Heliges

son Knut och räddade en av dennes söner, som bott som gisslan hos kung

Sverker på Visingsö i Vättern. Pojkarna flydde över sjön men upphanns av

Sverkers män vid Älgarås i Västergötland. Där dödades tre av pojkarna men

den fjärde, som senare blev Erik X räddades av Fale den unge hit upp till

hans slott, som låg här uppe vid kyrkan. Här togs kungasonen om hand och

när han växt på sig tog Fale och Erik vägen över till Norge för att få

hjälp av Eriks släktingar. Erik och Fale den unge tog sedan med sig

medelpadingar, ångermanlänningar och jämtar ned till Västergötland där de

besegrade Sverker och dansken 1208 vid Lena och 1210 vid Gestilren. Ett

datum som Jan Guillou i sin Arn svit med samma historiska innehåll som

Fale sägnen jämför med amerikanernas Gettysburg, när det gäller betydelse

för ett rikes enande. Efter Gestilrens avgörande drabbning kröntes Erik X

av ärkebiskop Valerius och Fale den unge fick sitt vapen förbättrat och

förlänades Medelpad, Ångermanland upp till Strinne samt delar av Jämtland

att härska över som vår förste länsherre.


Fale den unge var riddaren, som sedan skänkte sitt ”slott” till kyrkan att

bli den första kristna församlingens första kyrka. Medan han själv

flyttade över från fornt Sköns ö till fastlandets norra sluttning. Murarna

i det gamla slottet, nu kyrkan, var tjocka till försvar och tornen var

två, när den stod där som en borg att skydda landet mot fiender som kom

upp genom Alnösundet. Fiender som kom för att röva och skända.

Vad är naturligare än att Fale den unge nu fått sin egen staty. Att

Fardaegn (Fale)släkten går samman med bureätten antyder runstenen i Nolby

som säger att  Bergsven, Sigfrid och Fride reste denna sten efter Bure

fader sin, Fardaegn (Fale) ristade. Samma sak säger dokumentet från 1326

mellan Nils Fardaegnsson och kung Magnus Eriksson om kolonisation av

landet mellan Skellefte och Ule älvar.

Släktskapet bekräftas också av de forskningar angående

Västerbottenssyndromet som är genförändringar i arvsmassan som professor

emeritus Karl-Henrik Gustafson utforskat i vår tid. Bureätten var kyrkligt

dominant de närmaste två hundra åren efter protestantismens införande med

inte mindre än aderton ärkebiskopar. Ätten hade och har också i övrigt ett

stort antal berömda män och kvinnor i sina led.


Ge Fale den unge en välkomstapplåd! Fale Bure Akademin som ni återfinner

på webben under www.falebure.se  vill från vår sida hälsa er alla

hjärtligt välkomna till invigningen av faktiskt Birstas (Burestads) första

och hittills enda konstverk.


--

Sten Rigedahl

Sägenforskare