Den höviska kulturen i Norden


av Herman Bengtsson


Resumé av Sten Rigedahl


Redan Saxo Grammaticus bannar kung Sven Grathe för hans hovhållning med tyska förtecken. Bland aristokratiska gravvårdar skulle den danska Vejerslevstenen av omkring 1200 som visar en riddare hållande ett kors kunna vara en av de tidigaste i Norden och Europa. Anmärkas bör att om Fale Bure stenen i Skön är tidigt 1200-tal hör denna också till en av nordens tidigaste. Brukligt var att sköld och hjälm hängdes på kyrkväggen i anslutning till graven. Märk också här Laurentius Jacobi berättelse om den bemålade vapenskölden och boken om Fale Bures bedrifter som fanns i Sköns gamla kyrka till 1570.


Danz ok leker ok fagher ord” och tornerspel höjde stämningen vid kung Valdemar och drottning Sofias bröllop som firades på kungsgården Öninge i Östergötland 1260.


I Erikskrönikan omtalas vid flera ställen att lekare underhållit vid hovfesterna och i Konungastyrelsen varnas för alltför stor givmildhet mot sådana. Anm. Tydligen har lekarnas ställning undergått en markant förbättring i jämförelse hur man sett på deras sociala värde som det framgår av Västgötalagen.


Danske kungen Erik Menved anordnade i juni 1311 praktfulla riddarspel utomhus med ett stor antal furstar, biskopar och riddare från Danmark och Tyskland närvarande. Tälten var inklädda med scharlakan. Fontäner sprutade vin och öl och underhållningen sköttes av gycklare och musikanter.


Riddaren Mats Kettilmundsson, hövitsman över Finland, upprättar 1326 ett omfångsrikt testamente, där framgår att Mats hållit sig med egna kockar, murare och falkenerare.


Ett ståtligt tornerspel anordnas i samband med kung Magnus och drottning Blankas kröning i Stockholm 1336. Kung Magnus översänder ett par falkar till franske kungen Filip VI och får av påven Clemens VI tillstånd att exportera falkar till Kairo.


I Karlskrönikan beskrivs välfägnaden vid Karl Knutssons och Katarina Karlsdotters bröllop i Stockholm 1438.


Hos unionsdrottningen Kristina 1496-1521 finns i räkenskaperna, bonader, kakelugnar, glasfönster och dekorationsmåleri. Musiker, narrar och dvärgar finns på med på avlöningslistorna.


Sigillen hade utomordentlig betydelse och materialiserade i sig makten. Drottning Margareta uppmanar Erik av Pommern att vara återhållsam i användandet av sigill. Sigillförfalskning var belagt med dödsstraff.


Birger Brosas sigill 1174-1202 visar riddare i pansarskjorta och upptill rundade öppna hjälmar med nässkydd. De heltäckande tunnhjälmarna blir vanliga från 1300-talet.

 

 

 

 

<< Tillbaka till Gruvan 

 

<< Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 FaleBure.se

 

Mail:   webbansvarig(at)falebure.se

 

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening

 

Free counter and web stats