Sten Rigedahl


adjunkt, författare, forskare tillsammans med många svenskar av släkterna Grafström och Bure.Född i Stöde på Skäret den 20 juli 1928, en idylliskt belägen gård på den södra stranden av Stödesjön. Gift med Gunnel född Modén. Två söner Torbjörn, sjökapten, senior master i Chevron Texacos tankerflotta, Stefan delägare i VEPRO, tillverkare av verktyg och prototyper för datastyrda maskiner.


Utbildad på Ålsta Folkhögskola, Folkskoleseminariet i Härnösand, Högskolan i Umeå, Universiteten i London och Edinburgh, Münchener Hochschulen, Goethe Institut Brilon. Fil. mag. i engelska samt motsvarande i svenska.


Fyrtio år som lärare vid folkskola, högstadium samt vuxengymnasium.


Folkbildare som administratör för TBV Västernorrland.


Tjugo års politiskt engagemang i kommunalpolitiken med de gröna partierna i fullmäktige, kulturnämnd, kommunrevision, kommunalt bolag och tingsrätt.


Initierare av ett 15 tal föreningar som exempel Skrivarna i Medelpad, Sundsvalls Litterära Sällskap, Fallskärmsklubbarna i Sundsvall och Söderhamn, Attac Sverige och Attac Sundsvall, Medelpadsakademin och Karl Östman Sällskapet och nu senast Fale Bure Akademin.


Bland skrifter som utgetts märks tre diktsamlingar samt Sevärt och Litterärt i landskapet Medelpad och Olof Högbergs Lappländska resa 1906. Tre faktaböcker om Bureätten


Har erhållit Sundsvalls Kommuns kulturpris liksom Kinesiska Ambassadens Kunskapspris rörande Kinesisk kultur.


Hedersmedlem i Sundsvalls och Söderhamns fallskärmsklubbar, hedersmedlem i Skrivarna i Medelpad och Karl Östman Sällskapet samt hedersordförande i Fale Bure Akademin (FBA)

Författaren, bronsrelief av Unni Brekke