Biografi över Leonard Bygdén, 1844 - 1929


Leonard föddes den 3 mars 1844 i Ör, Spånga socken i Stockholms län. Hans föräldrar var revisorn vid postverket Olof Bygdén och Carolina Albertina Moritz. Bygdén tog studenten i Uppsala 1863, filosofie kandidat 1870 och filosofie doktor 1872, s.å. docent i teoretisk filosofi efter att ha försvarat en avhandling om filosofen Benjamin Höijer.


Han anställdes samma år vid Uppsala Universitets bibliotek Carolina Rediviva, vars chef han var åren 1904 – 1911.


Bygdén utgav bl.a. Förteckning över Norrlands nations i Uppsala bibliotek 1876 och Uppsala universitets biblioteks accessionskatalog 1881, Svenskt anonym och pseodonym-lexikon 1898 – 1915, Hernösands stifts herdaminne 1923 -1928 och den för Bure vänner herostratiska och intill våra dagar oemotsagda uppsatsen ”om ursprunget till den historiska mythen om Fale Bure” i tidskriften Samlaren 1890.


Inte att undra på att Leonard Bygdéns ord vägde tungt med den bakgrunden. Han var för dåtiden en mycket lärd och aktad man. Det är hög tid att knuffa ned herr bibliotekarien från den piedestal han så länge fått besitta.


Tillbaka till startsidan