Biografi över Johannes Buréus, 1568 - 1652


Johannes gick i skola i Stockholm och Uppsala och anställdes 1590 i Johan III:s kansli, var notarie vid Uppsala möte 1593, tjänsteman i hertig Karls kansli och underhandlare i Ulvsbäck 1602. Lärare för Gustaf Adolf, och utsågs till både riksantikvarie, Sveriges förste, och kunglig bibliotekarie.


Buréus räknas som vår förste språkforskare, den svenska grammatikens fader, och påbörjade även arbetet med en svensk ordbok.Han var utomordentligt intresserad av runor och gamla handskrifter och reste landet runt för att se och anteckna. I hans verk ”Sumlen” finns mycket av dessa anteckningar, bl.a. sägnen om Fale Bure.

Buréus var både tekniskt och konstnärligt begåvad, målade och diktade, ett universalgeni.


Johannes kusin Andreas var den svenska kartografins fader och ritade bl.a. en karta över Norrland och den första något så när pålitliga kartan över Skandinavien. Andreas var dessutom assessor i Krigskollegium och krigsråd. Han är mannen bakom enhetliga måttsystem och decimalräkning i mått och vikt.


Andreas bror, Jonas, var diplomat, arkivman, jurist och lagutgivare.


Han utgav stadslagen 1913 och ny upplaga av landslagen 1621.


Den andre brodern, Olof, var borgmästare i Stockholm och livmedikus för Johan III och sedan Gustav II Adolf och fick dennes uppdrag att rita de första stadsplanerna för Sundsvall och andra norrländska och finländska städer.


Tillbaka till startsidan