Berge gård.

 

Höstdagen den 7 oktober  2010 har verklig höstkaraktär med dimma som håller solljuset stången men ändå låter färgerna i björk och lönn glöda intensivt. Berge gård, som jag besöker, ligger just det, på ett berg. Ett klyftberg, en förkastningsbrant, skär av bergskammen, som höjer sig högt över omgivningen och den långt nere belägna nu av kraftverksdammen tämjda Bergeforsen i Indalsälven.

Läget är magnifikt även om korsningen mellan den nya E4 och den gamla vägen som går till samhället känns nära.

Läget antyder en gammal stormannagård och det förmodade stenåldersröset vid stugknuten bekräftar detta. Här har åtminstone 17 generationer av släkten Bergman gett eftertryck åt det berg som gett släkten dess namn. Släktens grenar på mödernet visar hän mot den berömda bureätten från Bureå, som i sin tur härstammar från det uråldriga Medelpad. Anders Jakobsson (Jappson) var morfader till 1500-tals systrarna Magdalena och Elisabeth Bure, som båda gifte sig med präster. Den ena i Åkerby vid dåtida Stockholm, den andra i Säbrå utanför Härnösand. En av Magdalenas barn kom att bli den vitt berömde Johannes Bureus, Gustav II Adolfs lärare och kallad den svenska grammatikens fader till professionen Sveriges förste antikvarie. Av Magdalenas söner märks Anders Bureus, kartografins fader, Olov, livmedikus för GIIA och de norrländska och finska kuststädernas arkitekt och Jonas, lagstiftaren. Kusinerna alla adlade Bure.

Buresläkten är Norrlands äldsta och som adelssläkt rikets första, etablerad före  Alnsö stadga av 1256.

 

Generationers bruksföremål finns kvar på Berge gård och nuvarande ägare, Lars Bergman, är mycket mån om traditionerna och att en son ska föra arvet vidare. Stora skogsskiften, bl.a. från Orsilgården, har genom köp förts till gården och gör gården till ett självägt jaktområde. Tillsammans med det nedärvda fiskfånget är den de facto möjlig att om så vore drivas som självförsörjande jordbruksfastighet. En kraftfull donation av nuvarande ägares farfar ger församlingens studerande välbehövligt ekonomiskt stöd varje år. Berge gård ingår i  Mittsverige Turists satsning. Insatsen där är laxfångsten som förädlas till försäljning. www.bergeforslax.se

 

 

Bland de intressanta föremål som finns bevarade är de av störst intresse, ur historisk släktsynpunkt, som förekommer i en donationsförteckning gjord av farfars farbror till nuvarande ägare, (Nils Petter) Per Bergman en god vän till Gustav V.

Denna förteckning av föremål, som nu är spridda på olika muséer omfattar fyra stenyxor, svärd från äldre medeltid, två bergsmansyxor den ena från 1600-tal, den andra från 1700-tal, två flintlåspistoler med silverfiligranarbete i kolvarna och en rustning av orientaliskt ursprung bestående av sköld, hjälm, armskena, hillebard och spjutspets.

 

Nolby runstenen som restes någon gång runt år tusen av sönerna Bergsven. Sigfast och Fride över Bure, fader sin, ristad av Fartegn och Fale den unges gravsten  med burevapen som  smyckar Sköns nya kyrkas vapenhus vägg är ättebelägg som för Bureätten liksom sägnerna om Fale den äldres och Guttorm Jarls seger över den danske prins Henrik 1163 och Fale den unges roll i räddandet av den blivande Erik X 1205 mycket långt tillbaka i tiden.

 

Denna orientaliska rustning tillsammans med falestenens maltesiska kors får den logiska fantasin att hisna. Kan det vara möjligt att den av Jan Guillou diktade korsfarargestalten Arn i själva verket har haft en norrländsk kropp av kött och blod vid tiden för just korstågen. I så fall skulle verkligheten för en gångs skull verkligen vara lika underbar som dikten.

Sten Rigedahl

 

 

 

<< Tillbaka till Lättläst

 

<< Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening