Beowulfsaganav Dr David Breeden översättning, sammanfattning och kommentar Sten Rigedahl


Sagan är det äldsta existerande litterära verket i engelsk litteratur. Händelserna daterar sig från 500-talet medan nedskrivandet gjorts några hundra år senare.


I sagan får Beowulf av göternas kung Hygelac vetskap om att danerna under kung Hrothgar har ett märkligt problem. Danernas kung har samlat stora rikedomar och har tanken att alla daner ska kunna njuta av dessa rikedomar. Den sociala tanken når emellertid endast hans väpnare. Han bygger därför en enorm hall i trä med ett gyllene tak. Denna hall ska kunna nyttjas till gästabud för hans kämpar och de gör sig glada dagar när hallen står färdig men glädjen grumlas av att hallen nattetid, när kämparna sover, hemsöks av ett monster, Grendel, som tar med sig en del av kämparna och dödar dem.


Beowulf beskrivs som kommen två dagsresor österifrån från göternas land. Med sig har han 12 av sina bästa kämpar. De hälsas välkomna om än med tveksamhet av danerna och lägger sig att sova i hallen efter välkomstfirandet. Grendel kommer när alla somnat och griper och dödar en av männen men fastnar i Beowulfs grepp och mister i striden en arm. Dödligt sårad släpar Grendel sig till sin håla vid havet där han dör. Grendels rasande mor söker då upp Beowulf och hans män för att få hämnd för sin son. Beowulf sviks i kampen av alla utom kämpen Wiglof. Tillsammans övervinner de monstret, som sårat flyr från striden och tar sig ned till sin håla. Beowulf följer ensam efter i ett hav som kokar av levrat blod och är fyllt av vidriga ormar och andra kräldjur. Beowulfs svärd smälter av monstrets blod men han finner ett nytt, varmed han lyckas döda monstret. Med detta svärd hugger han också huvudet av Grendel och detta bärs i procession hem till Gästabudshallen som trofé. Beowulf blir långt senare hemma i göternas land vald till konung och hamnar också där i en liknande situation.


Att lokalisera händelserna i tid och rum förutom att söka förstå den underliggande meningen med berättelserna är inte helt lätt. Under sagans gång nämns strider mellan daner och gutar (gotlänningar), Beowulfs kämpar har vildsvins (ett djurtecken som ibland sätts i samband med svear) ornament på sina hjälmar. Bland namn som kan skönjas i verserna är sagokungar, svear som Adils och Ottar, göter som Agantyr. Strider med friser och franker nämns. Kungaätten merovingerna (de långhåriga) (400-700-tal) hör till de senare. De "långhåriga" nämns förresten i modern litteratur t.ex. hos Dan Brown som komna av Kristi blod genom den landsflyktiga Maria Magdalena. Märkligt nog är det svårt att "parallellköra" Saxo Grammaticus namnlängder i "Dana Gestorum" med de anglifierade namnen i Beowulfsagan. Trots att de i mycket berör samma tidrymd.


Monster var i den tiden allmänt samtalsämne i en tid då vardagen hade andra nu glömda dimensioner med tro på trolldom och sejd. Jfr Olaus Petris "De nordiska folkens historia", där han återger mången bra "fiskar"historia från sin norrländska och norska resa 1518-19. Den kristne författaren till Beowulfsagan kan ha haft allegoriska syften som att framhålla det chimära i att skaffa jordiska skatter som vaktas av girighetens monster eller velat framhålla tapperhet och offervilja som föredömen. Kvarstår en skildring av dåtidens Norden som vi får känna tacksamhet inför.


Kanske är inte människans behov att skapa fantasimonster särskilt mycket mindre idag när naturvetenskapen haft god tid på sig att ”förklara” det mesta som vi upplever. Beowulfsagan har filmatiserats åtskilliga gånger. Den senaste med en teknik som blandar verklighet och animation. Dataspelens värld vimlar av monster alla kategorier, så ”monstertänkandets” framtid är ljus.

 

 

 

<< Tillbaka till Gruvan

 

<< Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 FaleBure.se

 

Mail:   webbansvarig(at)falebure.se

 

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening

 

Free counter and web stats