Upprop


Som i alla ideella föreningar behövs medlemmar som kan ställa upp vid olika tillfällen under året, då föreningen skall bedriva verksamhet eller opinionsbildning.

Även så Fale Bure Akademin. Styrelsen behöver få tillfällig hjälp vid olika tillfällen med att föra våra idéer vidare.

Tag kontakt med Ulf Wiklund  ulf.wiklund(at)falebure.se


Falebure Akademin behöver stöd av medlemmar som är duktiga på marknadsföring, forskning, utställningar m.m. Granska ditt nätverk och föreslå gärna någon ny medlem.

För 100 kronor får man ett års medlemskap.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 FaleBure.se

 

Mail:   webbansvarig(at)falebure.se

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening

Free counter and web stats