FaleBure Akademins resa till Ångermanland den 18 augusti 2013

Deltagare

Sten Rigedahl  -  Ulf Wiklund  -  Karin Vestin  -  Åke Näsholm  -  Ingrid Näsholm  -  Lena Trulsson  -  Staffan Smeds  -  Hjördis K. Lundmark  -  Berthold Lundmark

Vid åttatiden om morgonen den 18 augusti sammanstrålade de första sju av oss vid Navet i Sundsvall och med välfyllda korgar stuvade vi in oss i två bilar. E-4-an norrut med siktet inställt på Högakusten bron avverkades snabbt och vi intog en god förmiddagsfika. Vädret var varmt och klart men blåsigt. Utsikten från Hornöberget var magnifik och i andanom såg vi små båtar med handelsvaror från älvmynningens gårdar stäva mot havet och handel mot norr. Vårt första mål för Bureresan var Arnäs kyrka där vaktmästare Rolf Högström tog emot oss och förevisade en gammal blommig mässkrud från 1614. Den hade burits av Olaus Sigfridis i vårens grönska, försedd med hustruns insignier som tecken på att hon säkert varit mästarinnan bakom det vackra klädet.  Kanske lyssnade mässhaken till de gamla sägnerna kring frälseätten Bures öden och äventyr när dessa berättades för Johannes Bureus?

Efter Kyrkobesöket for vi någon kilometer upp till Arnäsvall, en väldokumenterad boplats med husgrunder på det näs som fordom sträckte sig ut i den havsvik som då sträckte in i landet. Vi vandrade längs den ibland branta åsen och såg inom oss den hamnplats som låg ner mot nutida åkrar. Båtarna var väl fastgjorda. Barnen rände runt oss och det var ett liv och ett kiv inför mötet med de framtida människorna som var så underligt klädda.

Nåväl, kylargallren nu mot  Täfteåsjön och försök att hitta den plats där prosten med den vackra mässhaken skulle ha bott – vi såg nästan sjön men ingen prästgård (om nu någon hade trott att så skulle vara fallet). Det var emellertid en sjö med vacker inramning i sann Ångermanländsk klädnad och höga tankar kring den stundande predikan hade säkert väckts bakom vår prästmans panna.

Nu ilade vi mot Örnsköldsvik med sikte på mat och vila. I snålblåst vid hamnen intog vi sju pajer – tiden gick i väntan på dessa och efter att smått besett skeppet Götheborg vid hamnens kaj styrde vi vidare mot Holms säteri. Hjördis hade varit i kontakt med Pia Hedberg, vars svärfar var den legendariske kaptenen Per Hjalmar på Holms säteri. Pia på Björkå berättade om de gravhögar, 15 till antalet, som delvis undersökts och visat på ursprung från den Yngre Järnålder genom Folkvandringstid och Vendeltid till äldre och yngre Vikingatid – en tusenårig boplats högt uppe vid Ångermanälvens dälder. Vi fick även vete en hel del om bygdens industrihistoria och dess förste man, Evert Hindriksson som på 1500-talets senare hälft gifte sig med Gulles dotter till Holms by. Evert, Hindriks son, ’gamnåden’ kallad, blev nästan 100 år, ett i sanning gott bevis på att de som överlevde livets alla eländen på den tiden kunde leva nästan hur länge som helst – och kom från släkter med starka gener. Ett par fina modeller över bruken visades och efter ett utvärtes besök på tunet vid Holms Säteriet, Norrlands äldsta, gick färden vidare.

Ytterlännäs kyrka skymtar nu bakom några träd – en klenod från tiden då all mogen fick stå och väggarnas insida voro vacker bemålade med de bilder som översatte prästens underliga språk. Vid dörren mötte en gammaltida klädd tjänare, sångaren Anders, som med bravur berättade och sjöng. En förandligad känsla insmög sig då den lilla klockan kallade till aftonsången och bilderna på väggarna i andanom började tala till oss.

Så var det dags för den magnifika avslutningen med kaffe och kakor hos Hjördis och Berthold i Kyrkdal. En vit gammal släktgård vilade högt upp mot skogsranden, i fonden byggnader från äldre tider och massor av historia i de fordom blåmålade väggarna. Kalas, kalas och med tillönskan om en god fortsättning och framtida återträffar i Buregenealogins namn reste vi hem i den skimrande  augustikvällens ljus.

Staffan Smeds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 FaleBure.se

 

Mail:   webbansvarig(at)falebure.se

 

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening

 

Free counter and web stats