Fredrik Hägglund

 

Sköns förste folkskollärare var seminarieeleven Fredrik Hägglund, som erhållit intyg om flit, goda anlag och goda seder och dessutom var skicklig i sång och orgelspelning.

 

Vid sockenstämman den 31 december 1948 antogs han med ett enigt ja som Sköns sockens förste folkskollärare. Det beslöts även att skolläraren skulle var organist och klockare, ”vid nuvarande klockares afgång genom döden eller på annat sätt vid annalkande ålderdom”.

 

Dessutom blev folkskolläraren sockenskrivare för att undvika ”flera löntagare”. I tjänsten ingick också att vara skrivbiträde åt prosten, vara postmästare och väcka prästen varje julmorgon i god tid. Samt, som sagt, att följa prästen på hans resor i socknen och hålla hans rökpipa brinnande.

 

Lärarens lön var 24 tunnor spannmål, foder för en ko, fri bostad och fri ved. Naturalönen fick skolläraren själv uppbära genom att resa omkring i gårdarna.

 

Hägglund fick vänta länge på sin fulla klockarelön eftersom företrädarens änkas ”nådeår” drog ut på tiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan

 

 

 

 

 

 

 

Medelpadska festspel

av Sten Rigedahl

 

Stenarna talar

 

Biografier 

 

Lättläst

 

Gruvan

 

Press

 

            Länkar            

 

► Norra Berget i

    Sundsvall

                                 Sundsvalls kommun

 

Medelpadsakademin

 

Svensk historia

 

Bureå hembygdsför-

    ening

 

Medelpads   

   forminnesförening