Sten Rigedahl

 

adjunkt, författare, forskare tillsammans med många svenskar av släkterna Grafström och Bure.

 

 

Född i Stöde på Skäret den 20 juli 1928, en idylliskt belägen gård på den södra stranden av Stödesjön. Gift med Gunnel född Modén. Två söner Torbjörn, sjökapten, senior master i Chevron Texacos tankerflotta, Stefan delägare i VEPRO, tillverkare av verktyg och prototyper för datastyrda maskiner.

 

Utbildad på Ålsta Folkhögskola, Folkskoleseminariet i Härnösand, Högskolan i Umeå, Universiteten i London och Edinburgh, Münchener Hochschulen, Goethe Institut Brilon. Fil. mag. i engelska samt motsvarande i svenska.

 

Fyrtio år som lärare vid folkskola, högstadium samt vuxengymnasium.

 

Folkbildare som administratör för TBV Västernorrland.

 

Tjugo års politiskt engagemang i kommunalpolitiken med de gröna partierna i fullmäktige, kulturnämnd, kommunrevision, kommunalt bolag och tingsrätt.

 

Initierare av ett 15 tal föreningar som exempel Skrivarna i Medelpad, Sundsvalls Litterära Sällskap, Fallskärmsklubbarna i Sundsvall och Söderhamn, Attac Sverige och Attac Sundsvall, Medelpadsakademin och Karl Östman Sällskapet och nu senast Fale Bure Akademin.

 

Bland skrifter som utgetts märks tre diktsamlingar samt Sevärt och Litterärt i landskapet Medelpad och Olof Högbergs Lappländska resa 1906. Tre faktaböcker om Bureätten

 

Har erhållit Sundsvalls Kommuns kulturpris liksom Kinesiska Ambassadens Kunskapspris rörande Kinesisk kultur.

 

Hedersmedlem i Sundsvalls och Söderhamns fallskärmsklubbar, hedersmedlem i Skrivarna i Medelpad och Karl Östman Sällskapet samt hedersordförande i Fale Bure Akademin (FBA)

Författaren, bronsrelief av Unni Brekke